TEMPORA MUTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLIS…

…jak ponoć mawiał Lotariusz I. To, że czasy się zmieniają, a my wraz z nimi, dobrze widać na przykładzie definicji słownikowych. Wystarczy zEstawić definicje wybranych pojęć zaczerpnięte ze słowników: dawnego i współczesnego. Nasz ojczysty system wartości: XIX-wieczny i obecny obrazuje zestawienie definicji pierwszych znaczeń pojęcia WINA (definicje są odległe od siebie o ok. 150 lat): Słownik wileński (1861 r., ortografia oryginalna): WINA - następstwo przekroczenia praw bożych lub społecznych, którego następstwem z koleji jest kara; stan człowieka w stosunku do Boga lub społeczności, gdy i on sam czuje, że popełnił wykroczenie, występek, i drudzy skoro wiedzą o tém, sądzą go kary godnym. Uniwersalny słownik języka polskiego PWN (2003 r.): WINA - czyn naruszający normy postępowania (prawne, obyczajowe, moralne); wykroczenie, przewinienie, występek, błąd, grzech.
Źródło: [SWil; USJP]