czyli TAJNIAK. W polskich realiach II połowy XX w., czyli w czasach PRL, mianem tym określano przede wszystkim funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W beletrystyce połączenie to pojawia się także jako określenie w ogóle tajnego pracownika służb – policji, wywiadu itp. A dlaczego właśnie „smutny pan”, jak myślicie?
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]