Słowniki mogą być nie tylko pożyteczną, lecz także niezwykle ciekawą, a niekiedy nawet zabawną lekturą, a zawarty w nich materiał ilustracyjny może okazać się cennym źródłem wiedzy o świecie. Dotyczy to zarówno starszych, jak i nowszych słowników. W słowniku Doroszewskiego znajdziemy np. takie zdanie: „Przygrywając sobie na ukulele 23-letni Japończyk przepłynął samotnie Pacyfik” (egzemplifikacja hasła ‘ukulele’), a w „Innym słowniku języka polskiego” obok treści zaskakujących: „Egzamin dojrzałości uchodzi powszechnie za wydarzenie radosne...” (przykład z hasła ‘wydarzenie’) znajdziemy przykłady rodem z makabreski: „Ze złością wydłubała lalce plastikowe oczy” (hasło ‘wydłubać’) czy: „Jasiek wyjął spod kurtki czarną kurę z ukręconym łbem i podał ją wdówce...” (hasło ‘ukręcić’).
Źródło: [SJP Dor; ISJP]