SŁANIAĆ SIĘ ZA ZASŁONĄ

Czasowniki SŁANIAĆ SIĘ, OSŁANIAĆ, PRZESŁANIAĆ, ZASŁANIAĆ i ODSŁANIAĆ są ze sobą spokrewnione. Wszystkim czasownikom przedrostkowym z tej grupy początek dał czasownik niedokonany SŁANIAĆ SIĘ ‘chwiać się, iść chwiejnym krokiem’. To chwianie się, ukryte w znaczeniu, wywodzi się od najstarszego znaczenia tego czasownika: w prasłowiańszczyźnie *sloniti oznaczało ‘pochylać się nad czymś, opierać się na czymś, osłaniać coś sobą’ – czasownik bez przedrostka SŁANIAĆ SIĘ rozwinął jeden element semantyczny: „chybotliwość”, a czasowniki przedrostkowe OSŁANIAĆ, PRZESŁANIAĆ, ZASŁANIAĆ i ODSŁANIAĆ – drugi: „osłanianie” czy też „zakrywanie”. Tak to rodzina wyrazów podzieliła się spadkiem znaczeniowym...
Źródło: [ESJP Bor, 399; SJP PWN; USJP]