Od czego pochodzi nazwa SKLEP? Od sklepywania albo klepania? Ależ skąd – znacznie prościej: od sklepiania, czyli przykrywania SKLEPIENIEM. Dawniej podstawowym znaczeniem słowa SKLEP było właśnie ‘sklepienie’. SKLEPIENIE to nie tylko łukowate zwieńczenie budowli, zamykające ją od góry, lecz także – dawniej – to, co znajdowało się pod owym sklepieniem, a więc piwnica, komora, podziemie. Takie piwnice – SKLEPY – utrzymywały chłód w lecie, zimą zaś zapewniały temperaturę powyżej zera, znakomicie zatem nadawały się do przechowywania rozmaitych towarów, przede wszystkim żywności, a zwłaszcza piwa. Jeśli więc sąsiad chciał od sąsiada kupić piwo (bo własne już mu się skończyło), to szedł z nim do SKLEPU po upragniony towar. I stąd właśnie przejście znaczeniowe: SKLEP ‘sklepienie’ > ‘pomieszczenie pod sklepieniem, gdzie przechowywano towary’ > ‘punkt sprzedaży towarów’.
Źródło: [SJP PWN; USJP; SEJP Bor, 551]