SITZREDAKTEUR, czyli „sitzredaktor” (jak czasem wyraz ten jest zapisywany) to wydawniczy kozioł ofiarny – osoba, która brała na siebie odpowiedzialność za szczególnie bulwersujące artykuły (złe, niemoralne, naruszające prawo itp.), ukazujące się na łamach danej gazety. A skąd człon „sitz”? Za taki nieprawomyślny artykuł można było trafić do więzienia i dla dobra gazety trzeba było wyrok odsiedzieć. Za swoją „ofiarność” Sitzredakteur pobierał jednak stosowne wynagrodzenie od wydawnictwa prasowego – w tym właśnie celu był zatrudniany.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]