Wyraz PIWO to jedno z naszych najstarszych słów. Zostało utworzone jeszcze na gruncie prasłowiańszczyzny od czas *piti, czyli ‘pić’ – piwo to to, co się pije, tak jak spoiwo to to, czym się spaja, a tworzywo to to, czym (w czym) się tworzy. Jeszcze w średniowieczu PIWO miało znaczenie ogólne, odnosząc się do każdego picia (napoju) – do wszystkiego, co nadawało się do picia i było pite (w tym także do napoju zbliżonego do dzisiejszego piwa). Dawne PIWO, które wówczas określane było mianem *olъ, było najprawdopodobniej słabe, zbliżone do dzisiejszego podpiwka, zawierało też znaczenie mniej ekstraktu chmielowego (albo było robione tylko ze słodu jęczmiennego). PIWO musiało być jednym z podstawowych napojów, skoro znaczenie słowa zaczęło się zawężać (a więc PIWEM było przede wszystkim PIWO), tak że od XIV w. wyraz ten oznacza już ‘sfermentowany napój z wody, słodu jęczmiennego i chmielu’, wyparłszy całkowicie dawniejsze słowo *olъ. Znaczenie ogólne ‘napój’ zachowało się do dziś w językach południowosłowiańskich (serbskim, chorwackim).
Źródło: [SEJP Bor; ESJP]