PERSONEL
il. Paweł Jaroński
Zapożyczenie francuskie z XIX wieku PERSONEL oznaczało najpierw ‘zespół aktorski, obsadę sztuki’, a dopiero później ‘zespół pracowników instytucji, biura, sklepu’. Ciekawe jest to, że PERSONEL wszedł do polszczyzny wtedy, gdy zapożyczona wcześniej – również z francuskiego – PERSONA zaczęła być odczuwana jako przestarzała i coraz częściej zastępowana OSOBĄ. Pod wpływem języka niemieckiego, a być może także nowo zapożyczonego PERSONELU, słowo PERSONA na krótko znów wróciło do łask, by z powrotem odejść w zapomnienie, pozostając w zakamarkach leksyki: w stylu książkowym i w użyciu przenośnym lub żartobliwym. PERSONEL natomiast umocnił się znacznie, znajdując oparcie w angielszczyźnie, intensywnie oddziałującej na polszczyznę od ostatnich dekad XX wieku.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SW; SWil; SWO; ESJP, II, 531]