Chuligan, bandzior, zbój i drab to właśnie OPRYCH. A nazwa OPRYCH to oczywiście skrócenie i zgrubienie słowa OPRYSZEK. OPRYSZEK przybył do polszczyzny od południa i od wschodu: w Karpatach Wschodnich mianem опришок [opryszok] określano zbójnika – członka band zbójeckich, grasujących w całych Karpatach, na Podkarpaciu i Zakarpaciu, a także nad Czeremoszem. W zależności od regionu zbójców takich zwano zbójnikami, opryszkami, hajdukami, hajdamakami lub jeszcze inaczej. Do polszczyzny literackiej OPRYSZKA wprowadził pod koniec XVIII w. Adam Naruszewicz. Po nim słowo to przejął Henryk Sienkiewicz, rozszerzając jego znaczenie i używając go jako synonimu hultaja, łotra i zbója wszelakiego. I takie znaczenie na dobre zadomowiło się w polszczyźnie.
Źródło: [SJP PWN; USJP; ESJP, II, 423; Етимологічний словник української мови; carpathians.eu]