Takie właśnie znaczenie – ‘siedziba muz’ – miało słowo museum w łacinie, do której przeszło ze starożytnej greki (greckie μουσεῖον o takim samym znaczeniu). Muzy – jak na pewno pamiętacie – były córkami Zeusa i Mnemosyne i opiekowały się sztukami pięknymi i nauką: Kalliope – epiką, filozofią i retoryką, Klio – historią, Erato – poezją miłosną, Euterpe – liryką, Melpomene – dramatem, tragedią i śpiewem, Polihymnia – pieśniami, chórem i pantomimą, Talia – komedią, Terpsychora – tańcem, a Urania – geometrią i astronomią. W starożytności museum była to najpierw grota poświęcona kultowi muz, później ogólnie – miejsce o charakterze literackim bądź oświatowym: istniało museum w Akademii Platona i w Liceum Arystotelesa. Starożytne museum był to również naukowy ośrodek badawczy - najbardziej znanym było Muzeum Aleksandryjskie. I to właśnie nazwa tego Muzeum przeszła do niemal wszystkich języków europejskich, dając dzisiejsze MUZEUM.
Źródło: [SMiTK, 720-721; SŁP, III, 562; SJP PWN; USJP]