Słowo MURZYN, oznaczające ‘człowiek rasy czarnej’, jest jednym ze starszych słów w pisanej polszczyźnie - notowane było już w XIV w. Powstało w trakcie przekładania Biblii na język polski jako jedna z form tłumaczenia łacińskiej nazwy Maurus. Jest zatem blisko spokrewnione ze słowem Maur, do XIX w. używanym na określenie zamieszkujących Półwysep Iberyjski muzułmanów, a także Arabów i Berberów z północno-zachodniej Afryki (mieszkańców starożytnej Mauretanii).
Źródło: [SEJP Bor, 343; NEP PWN; SJP PWN; USJP; SJP Wil, 689; SJP L, II, 164]