JAZGARZ, czyli WODNY JEŻ
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Ta niewielka rybka słodkowodna jest cała pokryta szorstkimi łuskami, a zrośnięte płetwy grzbietowe ma uzbrojone w całkiem groźne kolce. To właśnie ta kolczastość sprawiła, że nasi przodkowie nazwali ją ‘jazgarz’ (dawniej też: jazgierz, jazgier lub jazgar). Północnosłowiańska postać tej nazwy – *ězgarъ – pochodziła najprawdopodobniej od rdzenia *ězg-, pokrewnego z rdzeniem *ežь, od którego z kolei pochodzi nasz poczciwy ‘jeż’. Forma ‘jazgarz’ pierwotnie zapewne oznaczała ‘podobny do jeża’.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]