Medyczna nazwa GOŚCIEC to określenie grupy chorób reumatycznych o różnej etiologii. Ciekawostką jest to, że nazwa przeszła do języka medycznego z polszczyzny gwarowej. W zależności od regionu i konkretnej gwary słowo GOŚCIEC mogło oznaczać w zasadzie dowolna chorobę chroniczną. A skąd nazwa GOŚCIEC? – od słowa GOŚĆ. Jak pisze prof. Andrzej Bańkowski: „Stara magia znachorska nakazywała traktować choroby przewlekłe jak najmilszych gości, by zachwycone gościnnym przyjęciem, zjadłszy co się da, tym chętniej odeszły do innych, licząc na równie gościnne, ale i obfitsze przyjęcie” [ESJP, I, 462]. GOŚCIEC jest więc nazwą eufemistyczną, ale także nazwą magiczną, nazwą – zaklęciem, mającym zaczarować chorobę.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor, 174; ESJP, I, 462]