Zapożyczone kilka wieków temu, eleganckie, salonowe ENTRÉE o francuskiej proweniencji i przyswojone stosunkowo niedawno, techniczne, komputerowe ENTER z angielskim rodowodem to stosunkowo bliscy krewni – ich wspólnym przodkiem jest łaciński przyimek i przysłówek INTRA niosący znaczenie ‘wewnątrz, w środku’. Niegdyś ENTRÉE było to ‘efektowne, uroczyste wejście na salę balową’, znacznie później – w czasach PRL – ‘każde uroczyste i efektowne wejście (np. na salę obrad czy do lokalu)’. ENTER to również ‘wejście’, tyle że niekoniecznie uroczyste czy efektowne: ENTER to sygnał informatyczny powodujący wysłanie informacji do komputera, to wejście do systemu informatycznego – a więc jak gdyby portal pomiędzy dwoma światami...
Źródło: [SWO; SJP PWN; USJP; SO PWN]