DYRDYMAŁY, czyli ‘głupstwa, bzdury’, to regularna forma liczby mnogiej słowa DYRDYMAŁA, niemal nieużywanego już w liczbie pojedynczej. DYRDYMAŁA natomiast to zgrubienie utworzone od rzeczownika DYRDYMAŁKA, które właśnie w takiej formie pojawiło się po raz pierwszy w literaturze w prozie Adolfa Dygasińskiego na przełomie XIX i XX w., a było chętnie używane i przez Władysława Reymonta, i przez Wiktora Gomulickiego. DYRDYMAŁKA miała – i ma – niemal takie samo znaczenie jak DYRDYMAŁA, z niewielkim przesunięciem w stronę semantycznej nieistotności: DYRDYMAŁKA jest definiowana jako ‘błahostka, drobiazg bez znaczenia, rzecz niegodna uwagi’. Możliwe, że pochodzi od francuskiego zwrotu: dire du mal ‘mówić źle o kimś’. Przemawiałaby za tym budowa wyrazu, brak jednak poświadczeń tekstowych dokumentujących domniemane pierwotne znaczenie ‘złośliwa plotka’, czyli takie znaczenie, jakiego byśmy w tym wypadku oczekiwali.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SWO; USJP; ESJP, I, 317]