CYGANERIA, BOHEMA i BOHEMIA

Łacińska nazwa Czech – BOHEMIA – została utworzona od nazwy plemienia Bojów (łacińskie Boiohaeum), którzy na przełomie starej i nowej ery zamieszkiwali tereny obecnych Czech. Dlaczego jednak literackie określenie cyganerii – BOHEMA – nawiązuje akurat do Czech? Otóż łacińskie określenie bohemus odnosiło się zarówno do Czechów, jak i do Cyganów, bo w średniowieczu sądzono, że Cyganie przybyli z Czech. Łacińska nazwa, wraz ze skojarzeniami (Czech = Cygan), przeniosła się do Francji, która jest przecież ojczyzną BOHEMY. Artyści, przedstawiciele francuskiej BOHEMY, a później także polskiej CYGANERII (co jest tłumaczeniem francuskiej nazwy la bohème), lubowali się bowiem w cygańskim życiu – barwnym a nieokiełznanym – i za nic mieli formy, normy i konwenanse!
Źródło: [SMiTK, 108, 169; ESJP, I, 207]