Rekrutacja do Filmowych Pogwarków

Data publikacji: 09.09.2013
2 minuty

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) zaprasza bibliotekarzy i bibliotekarki z obszarów wiejskich i z małych miejscowości z całej Polski do wzięcia udziału w nowym projekcie edukacyjnym, realizowanym w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych" Narodowego Centrum Kultury.

Aby wziąć udział w projekcie, należy zebrać zespół młodzieży w wieku 10-15 lat, która pod okiem specjalistów z Fundacji Akcja Animacja, wykorzystując twórczo możliwości gwar i dialektów, przemieni pieśni ludowe w filmowe opowieści. W projekcie grupa młodzieży opracuje własne filmy animowane, których tematem staną się zebrane legendy, anegdoty, bajki ludowe, a w ścieżce dźwiękowej filmów zachowana zostanie lokalna odmiana polszczyzny, melodie i pieśni ludowe śpiewane gwarą. Na zakończenie działań w poszczególnych bibliotekach przygotowane zostaną uroczyste prezentacje, podczas których efekty pracy młodzieży zostaną zaprezentowane lokalnej społeczności.

Zgłoszenia zbierane są za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem: http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki/form/zgloszenia-do-programu-filmowe-pogwarki

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki/news/filmowe-pogwarki-rekrutacja-do-nowego-projektu