Polskie przysłowia w filmie

Data publikacji: 07.12.2012
2 minuty

W ubiegłym tygodniu zakończył się bardzo ciekawy projekt realizowany przez Centrum Kultury Izabelin przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury, polegający na filmowaniu polskich przysłów.

Grupa uczniów gimnazjum w Izabelinie wybrała polskie przysłowia - „Nieszczęścia chodzą parami”, „Nie wywołuj wilka z lasu”, „Myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli” oraz „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” - wcieliła się w aktorów i nagrała film. Cykl zajęć filmowych przeznaczony był dla grupy młodzieży w wieku gimnazjalnym (13-15 lat), która chciałaby zwiększyć poziom twórczych kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z technik filmowych. Odbyło się to w ramach wspólnego, grupowego zadania, którym było stworzenie filmu o tematyce promującej język polski. Projekt zakładał przeprowadzenie 16 zajęć warsztatowych w październiku i listopadzie 2012 br. Spotkania uczestników odbywały się raz w tygodniu, w formie zajęć pozalekcyjnych w Centrum Kultury Izabelin (wyjątkiem były warsztaty operatorskie i nagranie filmu oraz premiera filmu w sali widowiskowej CKI). Uczestnikom zajęć przekazana została podstawowa wiedza na temat technik realizacyjnych warsztatu filmowego – od procesu wizualizacji (wstępnej konceptualizacji filmu), poprzez pisanie scenariusza, a także nabycie warsztatu zdjęciowego, montażowego i aktorskiego, aż do końcowej fazy postprodukcji filmu, zakładającej przedstawienie filmu w formie premiery.

Prace nad filmem można było śledzić na stronie internetowej projektu www.izabelin.pl/centrum/PF.

Premiera filmu odbyła się 29 listopada 2012 o godzinie 17.00 w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Promocja języka polskiego“, który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.