POLSKI! PO-WIEDZ TO!

Data publikacji: 24.09.2013
2 minuty

Jakim językiem mówi do nas reklama? Jakie są słowa klucze współczesnej sztuki? Na czym polega wykorzystywanie zasad retoryki w mówieniu i sztuki kaligrafii w pisaniu? Na te i wiele innych pytań poszukamy odpowiedzi w trakcie projektu POLSKI! PO-WIEDZ TO!, realizowanego jesienią przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury.

Dzięki projektowi mieszkańcy regionu jasielskiego będą mogli wziąć udział w atrakcyjnych wydarzeniach edukacyjnych i kulturalnych poświęconych językowi ojczystemu, a przez to włączyć się w ogólnopolską kampanię propagującą poprawne posługiwanie się polszczyzną. Od września do listopada w Bibliotece oraz w instytucjach partnerskich projektu odbędą się m.in.: gra słowna, warsztaty kaligrafii, komunikacji językowej, retoryki, przegląd recytatorski dla dzieci, wykład i dyskusje dla różnych grup odbiorców. Po raz drugi jaślanie będą mogli spróbować sił w dyktandzie „Jasielszczyzna zna polszczyznę”, a dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach osobiście, przygotowane zostaną quizy i porady językowe na stronie internetowej Biblioteki www.mbp.jaslo.pl i na Facebooku.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.