Mowa i godka pod Lachowym Groniem

Data publikacji: 20.12.2012
5 minut

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie realizowała projekt „Mowa i godka pod Lachowym Groniem” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

W ramach projektu, trwającego od 1 października do 10 grudnia, w bibliotece zorganizowano dla dwóch grup wiekowych warsztaty z językoznawcą p. Krystyną Holly, autorką książek takich, jak „Fonetyka w gwarze Żywiecczyzny”, „Słownik wyrazów zapomnianych, czyli słownictwo naszych lektur”. Dzięki zorganizowanym spotkaniom młodzi ludzie mogli zaczerpnąć informacji o słownictwie, które wyparło gwarę. Uczestnicy dowiedzieli się także o najczęściej popełnianych błędach w rozmowach, wypowiedziach, uzyskali wiele porad językowych. W czasie warsztatów dyskutowano również o stosunku do gwary i do regionalnej odmiany kulturalnej polszczyzny w dzisiejszych czasach.

Młodzież mogła także uczestniczyć w warsztatach kultury żywego słowa techniką dramy prowadzonych przez panią Iwonę Kusak. Żywe słowo i teatralne techniki dramy, tak jak każda dziedzina sztuki, mają zbliżyć dzieci do piękna, nauczyć je dostrzegać urok naszej ojczystej mowy. Na spotkaniach młodym ludziom została przedstawiona przede wszystkim sztuka sprawnego i poprawnego mówienia, czyli emisji, dykcji i ortofonii, ale także technika budowania tekstów mówionych z uwzględnieniem elementów prozodycznych mowy, wpływających na sugestywność i intencje wypowiedzi.

Kontynuacją działań w bibliotece pod Lachowym Groniem były dwa konkursy: pierwszy polegający na napisaniu utworu gwarą, a drugi na zebraniu informacji wśród starszych mieszkańców Koszarawy o mowie koszarawskich górali, czyli gwarze. Uczestnicy mieli za zadanie zgromadzenie i spisanie danych o tym, jakie słownictwo było dawniej używane, ustalenie dat wydarzeń, ważnych dla lokalnej społeczności Koszarawy, a także poznanie różnych nazw okolicznych przysiółków, tekstów przyśpiewek góralskich, dawnych zdjęć szkolnych itp. We wtorek 4 grudnia odbyło się w bibliotece rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. Uczestnicy przeprowadzili ciekawe wywiady z swoimi bliskimi. W bibliotece obecnie wyeksponowana jest poprojektowa wystawa fotograficzna, którą można oglądać do końca grudnia br. W ramach projektu utworzono również stronę internetową: mowaigodka.bibliotekakoszarawa.pl

Na stronie internetowej można bliżej zapoznać się z działaniami projektowymi, obejrzeć galerię zdjęć, poczytać utwory napisane gwarą oraz posłuchać nagrania przyśpiewek góralskich, bo mowa i godka to przecież również góralskie przyśpiewki. Nagrano krótki film muzyczny z koncertu, który odbył się w bibliotece. W koncercie zaśpiewały Zofia Puda i Maria Puda. Utalentowanym mieszkankom przygrywali młodzi heligoniści z Koszarawy, którzy pobierają naukę gry na instrumentach ludowych w Ognisku Twórczości Artystycznej w Koszarawie. Ognisko prowadzone jest przez Fundację Braci Golec. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu.

Projekt zdobył uznanie wielu mieszkańców, a przede wszystkim uczestników. Wzięło w nim udział około 400 osób. Planuje się organizację wydarzenia „Tydzień języka polskiego”, który będzie kontynuacją projektu z młodzieżą i mieszkańcami oraz przygotowanie wielu ciekawych innowacyjnych działań i imprez dotyczących języka polskiego i naszej góralskiej godki. Wszelkie informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej projektu i biblioteki.