Gra ”Słowo do słowa”

Data publikacji: 10.10.2013
1 minuta

Projekt gry językowej „Słowo do słowa” jest realizowany przez Fundację PWN, w ramach dofinansowania w programie dotacyjnym „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

„Słowo do słowa” to gra językowa opracowana w kilku formach, dostosowanych do preferencji odbiorców w różnym wieku. Użytkownicy będą mogli pobrać ją bezpłatnie jako aplikację na tablety i  telefony komórkowe lub zagrać w nią na stronie internetowej. Gra miała będzie przede wszystkim walory dydaktyczne i, jako narzędzie do przyjaznego kształtowania umiejętności językowych, ukaże uczestnikom ich znajomość języka ojczystego. Przechodząc przez kolejne etapy gry, uczestnicy w sposób przyjazny i ciekawy będą się uczyć o podstawowych zasadach języka polskiego oraz przyswajać wyjątki od tych zasad.
Zadania w niej wykorzystane stworzy, według opracowanego przez specjalistów scenariusza, dr hab. Grzegorz Dąbkowski, prof. SWPS, ekspert w zakresie nauczania języka polskiego, leksykolog i normatywista.
Gra będzie dostępna już w listopadzie!