Ambasador Polszczyzny

Data publikacji: 10.10.2013
3 minuty

Prezydium Rady Języka Polskiego, będącej organem opiniodawczo-doradczym w sprawach używania języka polskiego, w trosce o nasz język ojczysty, a jednocześnie w przekonaniu, że propagowanie dobrych wzorców jest najskuteczniejszym środkiem upowszechniania wśród Polaków świadomości, iż nasz język ojczysty jest istotną wartością, którą należy kultywować i pielęgnować, ustanowiło tytuł „Ambasador Polszczyzny”.

Tytuł „Ambasador Polszczyzny” jest przyznawany osobom lub instytucjom za wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny. Krzewienie to wyraża się w sprawnym posługiwaniu się bardzo dobrym językiem polskim w działalności artystycznej, naukowej, publicystycznej, duszpasterskiej lub w każdej innej sferze życia publicznego.
Tytuł „Ambasadora Polszczyzny” przyznaje Kapituła wyłoniona z członków Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, w pięciu kategoriach:
• Ambasador Polszczyzny w Mowie
• Ambasador Polszczyzny w Piśmie
• Ambasador Polszczyzny Regionalnej
• Młody Ambasador Polszczyzny
• Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju.
Tytuł w zakresie „Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju” przyznaje Marszałek Senatu RP, po konsultacjach z Kapitułą.

Laureatami tytułu „Ambasador Polszczyzny” do tej pory zostali m.in. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, prof. Andrzej Szczeklik, Bartek Chaciński, Danuta Szaflarska, Olga Tokarczuk, Jacek Dehnel, a tytuł „Wielkiego Ambasadora Polszczyzny” otrzymali Tadeusz Konwicki oraz – pośmiertnie – senator Krystyna Bochenek.

Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek wraz z Urzędem Miasta Katowice, Narodowym Centrum Kultury oraz Radą Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk jest organizatorem III edycji ogólnopolskiego projektu Ambasador Polszczyzny.
Uroczysta gala tegorocznej edycji przedsięwzięcia, podczas której zostaną wręczone statuetki i nagrody laureatom tytułu Ambasador Polszczyzny 2013, będzie miała miejsce w dniu 10 listopada 2013 r. o godz. 18.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Na zakończenie uroczystości odbędzie się koncert Katarzyny Groniec „Wiszące Ogrody już się przeżyły.”

Narodowe Centrum Kultury udzieliło dofinansowania w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych”.