„Wokabularz”

Data publikacji: 07.12.2012
6 minut

„Wokabularz – elementarz językowy” to projekt, który ma na celu przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wiedzy o języku polskim.

Wydana przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna książka, zatytułowana po prostu „Wokabularz”, zapoznaje dzieci z kilkunastoma wybranymi słowami, które coraz rzadziej występują w codziennym życiu. Takimi, które zostały zastąpione współczesnymi odpowiednikami lub są już zupełnie zapomniane. Ma rozbudzać ich zainteresowanie historią, aktualnymi dialektami i gwarami. Zachęcać małych czytelników do używania tych nieco archaicznych wyrazów, a także do samodzielnych poszukiwań językowych.

Książka jest potrójnym debiutem – jest pierwszym wydawnictwem dla dzieci opublikowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, pierwszą tego rodzaju publikacją autorki tekstu Magdaleny Skrzeczkowskiej i pierwszą tego rodzaju publikacją ilustratorki Karoliny Kotowskiej.


„Wokabularz” jest publikacją bezpłatną, dystrybuowaną na spotkaniach promocyjnych i w wybranych przedszkolach na Mazowszu.

W ramach promocji akcji i książki odbędzie się kilka spotkań:

9 grudnia br. – Warszawa, Pracownia „Duży Pokój”, godz. 12.00 – spotkanie z udziałem autorek książki.

9 grudnia br. – Otwock, Muzeum Ziemi Otwockiej, godz. 15.00 – spotkanie z udziałem autorek książki.

11 grudnia br. – Pułtusk, Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, godz. 11.00 - promocja książki.

12 grudnia br. – Warszawa, Pracownia „Duży Pokój”, godz. 17.00 - promocja „Wokabularza”.

Projekt „Wokabularz - elementarz językowy”, realizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Promocja języka polskiego”, który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Patroni medialni: Ryms, Qlturka, Radio Bajka, kulturaludowa.pl i wiano.eu.

Magdalena Skrzeczkowska - studentka filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Autorka bajek, programów zajęć dla dzieci, pomocy edukacyjnych i zabawek, ilustratorka. Współzałożycielka i koordynatorka centrum inicjatyw twórczych dla dzieci i młodzieży Pracownia na Strychu (2005-2006). Przez dwa lata realizowała własny program interdyscyplinarnych spotkań twórczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W latach 2006-2007 publikowała na łamach miesięcznika „Rodzice”. Konsultantka merytoryczna, redaktorka i ilustratorka internetowego portalu dla dzieci zrealizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kula.gov.pl (2009-2010).

Karolina Kotowska - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kierunek – grafika, specjalizacja – projektowanie książki. Studiowała grafikę na ASP również w Łodzi i w Krakowie. Obecnie studiuje wzornictwo w School of Form w Poznaniu. Zajmuje się projektowaniem graficznym, głównie plakatów, książek i innych druków oraz ilustracją. Laureatka kilku konkursów krajowych i międzynarodowych. Na ostatnim Międzynarodowym Biennale Plakatu w Wilanowie można było zobaczyć jej pracę. Projektowała m.in. dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy, Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna, Polskiej Akcji Humanitarnej, Czarodziejskiej Kury, Wydawnictwa Krytyki Politycznej, „Magazynu Piana”, „Zwykłego Życia”, Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, kina LAB w Warszawie, Pracowni „Duży Pokój”, zespołu „Hellow Dog”, Fundacji Nowoczesna Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, kilku warszawskich kawiarni i wielu innych. Ostatnio robiła ilustracje (jako jedna z 25 autorów zaproszonych do projektu) "Elementarza dizajnu" dla dzieci, który zostanie wydany przez Wydawnictwo Dwie Siostry, a premiera odbędzie się w ramach festiwalu Łódź Design we wrześniu.

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego to organizacja pozarządowa skupiająca przede wszystkim etnografów i antropologów kultury. Powstało w 2006 roku w Warszawie z inicjatywy studentów i absolwentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Obszarem zainteresowań Stowarzyszenia jest zarówno tradycyjna kultura ludowa, jak i współczesność, np. procesy emancypacyjne czy problemy grup mniejszościowych. Do celów Stowarzyszenia należą m.in. budowanie postaw otwartości i tolerancji, rozumienia własnej kultury, przełamywania stereotypów, umiejętności odczytywania kodów kulturowych i posługiwania się nimi, wspieranie i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, promocja etnologii jako nauki. Pracownia Etnograficzna realizuje projekty badawcze, dokumentacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie. Razem z trzema innymi organizacjami współtworzymy w Warszawie miejsce otwarte na kulturę - Pracownię „Duży Pokój”.