Formularz wyszukiwania w ramach: Archiwum

Archiwum

Wyników: 13

Laureaci:

 • I nagroda - dr Ewa Kocój "Malowane cerkwie i monastyry Bukowiny Południowej. Współczesne znaczenia i konteksty miejsc kultu religijnego położonych na kulturowym pograniczu". Praca napisana na Wydziale Historycznym, Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dra hab. Czesława Robotyckiego.


Wyróżnienie w formie rekomendacji do druku otrzymały prace:
 

 • "Śmierć w dramacie absurdu. Motywy tanatyczne w wybranych sztukach S. Becketta, E. Ionesco, S. Mrożka" autorstwa dra Dariusza Piotra Klimczaka. Praca została napisana na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Sugiery.
 •  "Architektura przemysłowa Bielska-Białej w latach 1806-1939" autorstwa dr Ewy Janoszek. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Purchli.

  Skład Komisji Konkursowej w II edycji konkursu:
 • dr Zina Jarmoszuk - przewodnicząca Komisji
 • dr Piotr Cywiński
 • Małgorzata Dzieduszycka
 • dr Aleksander W. Nocuń
 • Anna Wieczorek
 • Małgorzata Winter