Wykład dr Danuty Płygawko na okolicznośc urodzin Sienkiewicza

Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego - Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego, ul. Grunwaldzka 10, 63-100 Śrem
Czw. 05 maja 2016 r.   g. 18:15
plakat

W związku z ustanowieniem przez Senat roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, Biblioteka Publiczna w Śremie zaprasza w dniu 5 maja o godz. 18:15 na wykład pt. „Na okoliczność 170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza”, który wygłosi dr Danuta Płygawko. Wykład połączony jest z otwarciem wystawy „Śladami Henryka Sienkiewicza”, obrazującej czterdzieści lat badań dr Danuty Płygawko nad życiem i działalnością społeczną Pisarza.

Dr Danuta Płygawko, historyk, emerytowana adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bada dzieje Polski XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem: ruchu narodowo-demokratycznego, sytuacji ludności cywilnej podczas I wojny światowej, działalności Polonii francuskiej i amerykańskiej. Zaliczana jest do grona historyków badających działalność społeczną i narodową Henryka Sienkiewicza. Odnalazła (w Paryżu, Poznaniu, Ossolineum, Nowym Jorku, Chicago i Rzymie) i opublikowała listy pisarza z lat 1907-1916.Wspólpracuje od 1976 r. z prof. Marią Bokszczanin i od 1978 r. z Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza w Poznaniu. Autorka artykułów naukowych, popularno-naukowych, edycji źródłowych.

Autorka książek:Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej, Poznań 1986; „Prusy i Polska”. Ankieta Henryka Sienkiewicza (1907-1909), Poznań 1994; Polonia devastata. Polonia i Amerykanie z pomocą dla Polski (1914-1918), Poznań 2003; Benedykt XV dla Polski. 90-lecie papieskiej kolekty 21 listopada 1915, Poznań 2005; Księgarze i drukarze w Śremie 1869-2009, Śrem 2009.

Stypendystka: Towarzystwa Historyczno-Literackiego (Paryż), Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż), Fundacji Kościuszkowskiej (Nowy Jork) i Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (PAU Kraków).

Nagrodzona i wyróżniona m.in.: Nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1987); „Sienkiewiczowskim Medalem i Dyplomem Uznania” (2000); Nagrodą Rektora UAM (2004), Medalem „Serce dla Serc” Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie (2004), Statuetką „Śremskie Żyrafy” (2009). 

plakat