Sejm i Senat RP pod koniec 2015 roku przyjęły Uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspólnie z podległymi instytucjami kultury podjęło działania mające na celu popularyzację osoby pisarza i jego twórczości.

Na decyzję w tej sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza miała wpływ ogromna aktywność środowisk naukowych, edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych, które na rok 2016 zaplanowały wiele ciekawych wydarzeń popularyzujących twórczość i działalność pierwszego polskiego noblisty.

Dzieła Henryka Sienkiewicza są istotną częścią dziedzictwa kulturowego narodu. W czasach zniewolenia pisał dla pokrzepienia serc, a kolejne odcinki powieści Sienkiewicza publikowane w czasopismach gromadziły na wspólnej lekturze przedstawicieli wszystkich stanów.

Poprzez twórczość, publicystykę i działalność społeczną Sienkiewicz budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń; był ambasadorem polskości. Powieści Sienkiewicza podtrzymywały ducha kolejnych pokoleń Polaków w czasach narodowych niedoli. Za swoje obywatelskie zasługi Sienkiewicz przez współczesnych zwany był „Hetmanem Duchowym Polaków”, za etos dobroczynności – „Wielkim Jałmużnikiem Narodu”.

Twórczość pisarza, działalność społeczna i orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę w odzyskaniu przez Polskę państwowości.

 

Na 2016 rok przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci pisarza.