Konkurs „Śladami Henryka Sienkiewicza po Rzymie”

Data publikacji: 10.02.2016
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Z okazji obchodzonego w Polsce Roku H. Sienkiewicza, Stowarzyszenie Le Rondini ogłasza Konkurs dla Polonii mieszkającej w Rzymie i w Regionie Lacjum: "ŚLADAMI HENRYKA SIENKIEWICZA PO RZYMIE"

Konkurs „Śladami Henryka Sienkiewicza po Rzymie”
Fot. pixabay.com Rome

Pytania:

 1. Wymień przynajmniej 5 miejsc w Rzymie związanych z H. Sienkiewiczem gdzie został po Nim "ślad" (tablica, pomnik, popiersie)
 2. Opisz jedno z nich
 • 2.1 Zadanie fakultatywne (nieobowiązkowe): Zrób zdjęcia lub film (1min) ukazujące Cię w tym miejscu
 1. Henryk Sienkiewicz powiedział: „Każdy człowiek cywilizowany ma dwie Ojczyzny: własną i Włochy”. Jak interpretujesz te słowa?
 2. Wymień tytuły co najmniej 10 utworów napisanych przez H. Sienkiewicza.
 3. Akcja której powieści H. Sienkiewicza rozgrywa się głównie w Rzymie? W jakich latach i okolicznościach?

W temacie korespondencji i załączniku należy podać "Konkurs Śladami H. Sienkiewicza po Rzymie" 

Wysyłając zgłoszenie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie oraz publikację opracowanego opisu wraz z załączonymi do niego materiałami (zdjęcie lub film)

Prace będzie oceniała Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 25 marca 2016 r. 

Wyniki zostaną ogłoszone na blogu assoculturalerondini.blogspot.it i na FB www.facebook.com/APSCLeRondini  

Decyzja Komisji jest ostateczna.

Wszystkie kwestie nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

Patronat nad Konkursem objął Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie.

Patronat medialny:

„Nasz Świat” - dwutygodnik informacyjny dla Polaków we Włoszech i portal internetowy,

„MojaBancarella" - polonijny portal internetowy we Włoszech,

„Polacy we Włoszech" - polonijny portal internetowy we Włoszech.

Sponsorzy nagród:

SKLEP POLSKI „U MICHAŁA”, Viale Trastevere, 233, Rzym. Tel. 06 89567658

 • bony na zakupy o wartości 30 i 20e

FIRMA TRANSPORTOWA "ANMARO" www.anmaro.it Tel.348 9831188

 • Przewóz paczki z Rzymu do Polski.

STOWARZYSZENIE LE RONDINI 

 • Bluza lub koszulka z wybranym wzorem, 
 • Artykuły biurowe lub szkolne,
 • Nagrody książkowe