Programy i projekty

Archiwalne

Marka Narodowa

 archiwum

 „Kulturowe podstawy marki narodowej i regionalnej” to akademicki i ekspercki program dotyczący tworzenia i reprodukcji marki narodowej i regionalnej w kontekście społecznym i...

Miejskie Polityki Kulturalne

 archiwum

Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych powstał z przekonania, że kultura jest podstawowym składnikiem tkanki miejskiej.

Miejskie Polityki Kulturalne

Nagroda im. Oskara Kolberga

 archiwum

Przy­zna­wa­na od 1974 r. ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia...

Nagroda im. Oskara Kolberga

Nagroda K. Moczarskiego

 archiwum

Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę roku poświęconą historii Polski po 1918 roku do współczesności jest jednym z najbardziej...

Nagroda K. Moczarskiego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 archiwum

Program, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, trendy rozwojowe, a także zmiany zachodzące w kulturowych sposobach kontaktu z książką, ustala kierunki interwencji i alokacje środków na...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Obserwatorium Kultury

 archiwum

Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury powstało z przekonania, że prowadząc politykę kulturalną na różnych szczeblach należy korzystać z zasobów wiedzy i informacji.

Obserwatorium Kultury

Platforma kultury

 

Portal Platforma Kultury to stworzony przez Narodowe Centrum Kultury interaktywny portal poświęcony animacji kultury. Istotą Platformy Kultury  jest współdziałanie oraz tworzenie...

Platforma kultury

Polskie miejsca pamięci

 archiwum

Od lat osiemdziesiątych XX wieku obserwuje się w całej Europie wzrost zainteresowania przeszłością. Obok intensywnych badań historycznych, wypełniania „białych plam” oraz...

Powstanie Styczniowe - 150. rocznica

 archiwum

Kampania społeczno-edukacyjna "Styczeń wolności" została poświęcona 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Powstanie Styczniowe - 150. rocznica

Prawo do kultury

 archiwum

Projekt „Prawo do kultury” to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Kultury i miasta Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

Prawo do kultury