Programy i projekty

Formularz wyszukiwania w ramach: Programy i projekty
Archiwalne
Miejskie Polityki Kulturalne
 archiwum

Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych powstał z przekonania, że kultura jest podstawowym składnikiem tkanki miejskiej.

Nagroda im. Oskara Kolberga
 archiwum

Przy­zna­wa­na od 1974 r. ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia...

Nagroda K. Moczarskiego
 archiwum

Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę roku poświęconą historii Polski po 1918 roku do współczesności jest jednym z najbardziej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 archiwum

Program, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, trendy rozwojowe, a także zmiany zachodzące w kulturowych sposobach kontaktu z książką, ustala kierunki interwencji i alokacje środków na...

Obserwatorium Kultury
 archiwum

Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury powstało z przekonania, że prowadząc politykę kulturalną na różnych szczeblach należy korzystać z zasobów wiedzy i informacji.

Platforma kultury
 

Przebudowujemy stronę, prosimy o chwilę cierpliwości i zapraszamy niebawem!

Polskie miejsca pamięci
 archiwum

Od lat osiemdziesiątych XX wieku obserwuje się w całej Europie wzrost zainteresowania przeszłością. Obok intensywnych badań historycznych, wypełniania „białych plam” oraz...

Powstanie Styczniowe - 150. rocznica
 archiwum

Kampania społeczno-edukacyjna "Styczeń wolności" została poświęcona 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Prawo do kultury
 archiwum

Projekt „Prawo do kultury” to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Kultury i miasta Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury 2016. 

Śpiewająca Polska
 archiwum

Ogólnopolski Pro­gram Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska skie­ro­wa­ny jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły ra­do­wać się ży­ciem,...