Programy i projekty

Pozostałe programy i projekty

Mapa kultury

 archiwum

Mapa Kultury to portal pełen opowieści o kulturze lokalnej. Poznaj Ludzi, Miejsca, Klimaty związane z kulturą interesującego Cię regionu.

Mapa kultury

Marka Narodowa

 archiwum

 „Kulturowe podstawy marki narodowej i regionalnej” to akademicki i ekspercki program dotyczący tworzenia i reprodukcji marki narodowej i regionalnej w kontekście społecznym i ...

Miejskie Polityki Kulturalne

 archiwum

Zespół ds. Miejskich Polityk Kulturalnych powstał z przekonania, że kultura jest podstawowym składnikiem tkanki miejskiej.

Miejskie Polityki Kulturalne

Nagroda im. Oskara Kolberga

 archiwum

Przy­zna­wa­na od 1974 r. ho­no­ru­je ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w dzie­dzi­nie kul­tu­ry lu­do­wej, wy­róż­nia ...

Nagroda im. Oskara Kolberga

Nagroda K. Moczarskiego

 archiwum

Konkurs o Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę roku poświęconą historii Polski po 1918 roku do współczesności jest jednym z najbardziej ...

Nagroda K. Moczarskiego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 archiwum

Program, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, trendy rozwojowe, a także zmiany zachodzące w kulturowych sposobach kontaktu z książką, ustala kierunki interwencji i alokacje środków na ...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Obserwatorium Kultury

 archiwum

Obserwatorium Kultury Narodowego Centrum Kultury powstało z przekonania, że prowadząc politykę kulturalną na różnych szczeblach należy korzystać z zasobów wiedzy i informacji.

Obserwatorium Kultury

Polskie miejsca pamięci

 archiwum

Od lat osiemdziesiątych XX wieku obserwuje się w całej Europie wzrost zainteresowania przeszłością. Obok intensywnych badań historycznych, wypełniania „białych plam” oraz ...