dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.
dyrektor

Elżbieta Baron
zastępca dyrektora ds. projektów kulturalno-edukacyjnych i badawczych

Andrzej Bieńkowski
za­stęp­ca dyrektora ds. administracji i stypendiów

Michał Rydzewski
za­stęp­ca dyrektora ds. profesjonalizacji i wsparcia sektora kultury