Robert Piaskowski
Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.
Zastępca Dyrektora ds. Komunikacji, Administracji i Badań

Elżbieta Baron
Zastępca Dyrektora ds. Projektów Kulturalno-Edukacyjnych

Michał Rydzewski
Za­stęp­ca Dyrektora ds. Profesjonalizacji i Wsparcia Sektora Kultury oraz Stypendiów