Z KULTURĄ: Teoria i estetyka fotografii cyfrowej

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk
Tue 05 December 2017 r.   g. 19:00

Fotografia cyfrowa jest najbardziej widocznym przejawem „cyfryzacji” kultury w epoce dominacji kodu binarnego i epoki komputera jako hipermedium. Antologia Teoria i estetyka fotografii cyfrowej adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych współczesną kulturą audiowizualną. Do wszystkich tych, których zajmują losy obrazów w epoce cyfrowej, a zatem filmo- i medioznawców, teoretyków i praktyków fotografii, kulturoznawców oraz badaczy kultury wizualnej. W wybranych tekstach pojawiają się bowiem nie tylko kwestie wąsko pojętej problematyki fotografii digitalnej, ale dotyczą one rozmaitych kontekstów globalnie pojętej kultury obrazu w epoce mediów cyfrowych.

Fotografia i cyberkultura

Celem przygotowanej przez Piotra Zawojskiego antologii tekstów o teoretycznych i estetycznych zagadnieniach fotografii cyfrowej jest możliwie szerokie zaprezentowanie współczesnego piśmiennictwa poświęconego przemianom fotograficznego medium, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu, jaki fotografia cyfrowa wnosi do cybersztuki i – szerzej – cyberkultury.

Przybliżenie polskiemu czytelnikowi tekstów reprezentatywnych dla refleksji towarzyszącej narodzinom nowego medium i jego rozwojowi, przemianom oraz różnorodnym formom może stać się także rodzajem niezbędnego wyposażenia tekstowego dla wszystkich tych, którzy skupiają swoją uwagę na przemianach współczesnej kultury audiowizualnej. W antologii pomieszczone zostały teksty autorów reprezentujących różne dyscypliny badawcze, rozmaite perspektywy badania i opisu fotografii cyfrowej, różnorodne optyki i konteksty naukowe.

Badania fotografii cyfrowej

Zapewne teoria fotografii cyfrowej nie doczekała się jeszcze tej miary autorów jak Susan Sontag, Roland Barthes czy Vilém Flusser, których prace uznawane są dziś za pozycje klasyczne w odniesieniu do fotografii tradycyjnej. Jednakże zgromadzenie w antologii tekstów takich autorów   jak   Michael   Punt,   Martin   Lister,   Peter   Lunenfeld,   William   J.   Mitchell,   Lev Manovich, Mark B. Hansen, Roy Ascott, Fred Ritchin czy Geoffrey Batchen – by wymienić tylko niektórych autorów rozpraw zamieszczonych w antologii – można uznać za doskonały przegląd różnych optyk i strategii badania fotografii cyfrowej.

_______________

Piotr Zawojski – profesor UŚ, dr hab. pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach. Wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się problematyką fotografii, filmu i kina, sztuki nowych mediów oraz cyberkultury. Autor książek Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010), Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012) oraz Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji (2016). Redaktor naukowy Ku filozofii fotografii Viléma Flussera (2004, 2015) oraz tomów Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii (2010), Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu (2015) oraz Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów (2015).

Twórca antologii Teoria i estetyka fotografii cyfrowej (2017).