ERGO - kompendium wiedzy o kulturze

Date of publication: 09.01.2024
Średni czas czytania 3 minutes
print

Spojrzenie na kształtowanie się pojęcia kultury na przestrzeni dziejów, z odniesieniem do terminu cywilizacji, do tego postawienie w centrum tych rozważań człowieka, i to w roli podwójnej – jako twórcę i odbiorcę tych zjawisk, wydaje się zadaniem niebywałym. Podjął się go wybitny znawca tematu, prof. Krzysztof Wielecki, patrzący na te zjawiska w ujęciu socjologicznym, ale z racji swego holistycznego wykształcenia, włączając podejście psychologiczne, filozoficzne i pedagogiczne.

Poznaj serię ERGO

Autor nie pozwala Czytelnikowi uśpić czujności, zadaje pytania, podsuwa odpowiedzi, by je za chwilę, na zasadzie kontrapunktu, zderzyć z odmiennymi, równie atrakcyjnymi; prowadzi swą opowieść niczym swoistą symfonię – włączając coraz to nowe tony, dając dojść do głosu nowym harmoniom – wszystko po to, by w finale zaproponować własną nowatorską koncepcję, która jednak z pełną pokorą i szacunkiem odnosi się do dokonań poprzedników.

Motywem zasadniczym, jaki obecny jest w każdej części książki, jest pytanie o istotę, warunki, przejawy i szanse na rozpoznanie w świecie nauk społecznych, ale także w realnym życiu społecznym wartości dla każdego człowieka i każdej wspólnoty najistotniejszej: godności ludzkiego istnienia.

prof. Leszek Korporowicz

W obszarze socjologii kultury praca ta należy do nielicznych książek publikowanych w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI prezentujących całościową koncepcję, wielką teorię, która ma zastosowanie do badania tego obszaru aktywności ludzkiej.

prof. Piotr J. Przybysz

Krzysztof Wielecki projektuje wymagania z arsenału uniwersum sztuki, filozofii i socjologii. Łączyć te trzy uniwersa w nieustannym ich wewnętrznym napięciu, nieuchronnych dylematach, nierzadko aporiach, to odkrywać światy społeczne w procesach ich stwarzania, morfogenetycznych próbach samych siebie, ze zmiennymi ich społecznie, kulturowo i historycznie znaczeniami, hierarchią bytową, z czuwającą troskliwie powinnością aksjologiczną.

prof. Andrzej Wójtowicz

Profesor Krzysztof Wielecki zajmuje się socjologią, filozofią, psychologią, pedagogiką, jest kontynuatorem w polskiej nauce idei prof. Margaret S. Archer, współtwórcą Międzywydziałowej Katedry Realizmu Krytycznego Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, wykładowcą UKSW w Warszawie, Członkiem Zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w Watykanie. Jest członkiem wielu rad naukowych i stowarzyszeń, m.in. International Association for Critical Realism. Wieloletni nauczyciel akademicki, pedagog, publicysta.