Rusza nabór do projektu Zaproś nas do siebie 2024

Date of publication: 06.02.2024
Średni czas czytania 6 minutes
print

Rusza nabór do projektu Zaproś nas do siebie. W 2024 roku zaprosimy 14 ośrodków kultury z całej Polski  do rozwoju zespołu instytucji oraz pracy nad ofertą programową na 2025 r. 

Czym jest projekt Zaproś nas do siebie? 

Skierowany jest do samorządowych instytucji kultury z całej Polski. Jego głównym założeniem jest profesjonalizacja 14 ośrodków kultury, które w terminie kwiecień – listopad br. będą procesowo pracować nad rozwojem kompetencji w zakresie budowania oferty kulturalnej opartej na lokalnej tożsamości i współpracy z mieszkańcami.

Projekt zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami, podczas wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań zespołowych i indywidualnej pracy instytucji kultury.

Instytucje, które wezmą udział w projekcie otrzymują od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

 • wzmocnienia kompetencji pracowników i pracowniczek instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole, poprzez lepsze zrozumienie i wykorzystanie osobistych
  i zespołowych potencjałów;
 • wzmocnienia kompetencji dyrektorów i dyrektorek instytucji w zakresie zarządzania
  i budowania zespołu, poprzez rozwijanie umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków kulturowych i rynkowych;
 • rozwoju oferty programowej instytucji na kolejny rok, opartej na tożsamości lokalnej
  i współpracy z mieszkańcami poprzez stworzenie inspirującego i otwartego środowiska, sprzyjającego innowacjom.

W ramach procesu rozwojowego (kwiecień-listopad) odbywają się:

 • 2 stacjonarne warsztaty dla dyrektorów i koordynatorów (łącznie 30 h szkoleniowych);
 • 3 wizyty studyjne w różnych regionach Polski (łącznie 45 h szkoleniowych);
 • 1 dwunastogodzinny warsztat rozwojowy dla zespołu w siedzibie instytucji;
 • spotkania online z koordynatorką projektu w trakcie całego procesu (minimum 5 spotkań);
 • 2 konferencje (V Forum Pracuj w kulturze i XIV Ogólnopolska Giełda Projektów), (łącznie
  25 h szkoleniowych);
 • minimum 7 spotkań zespołu, podczas których uczestnicy warsztatów, wizyt studyjnych, V Forum Pracuj w kulturze, XIV Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, przekażą w formie prezentacji zdobytą wiedzę, doświadczenie oraz niezbędne informacje nt. zadania zespołowego. Spotkania powinny odbyć się najpóźniej na pięć dni roboczych po zakończeniu warsztatów/wizyt. Instytucja przekaże Koordynatorce NCK materiały poświadczające odbycie się takiego spotkania (zdjęcia, zebrane wnioski, wypracowane rekomendacje itp.
 • minimum 7 zadań do wykonania przez zespół w trakcie całego procesu. Zadania będą pogłębiały zagadnienia poruszane podczas realizacji procesu rozwojowego.

Naszym celem jest aktywne wsparcie instytucji kultury w rozwijaniu trzech istotnych kompetencji: motywacji, współpracy zespołowej oraz myślenia systemowego. Tworzymy środowisko otwarte na eksperymentowanie, zachęcające do zadawania pytań oraz poszukiwania nowych rozwiązań.

Dla kogo? 

Projekt Zaproś nas do siebie skierowany jest do domów, ośrodków lub centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). Program nie jest skierowany do bibliotek, muzeów, teatrów oraz placówek oświatowych. 

Rekrutacja 

Aby zgłosić się do „Zaproś nas do siebie!”, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez System Obsługi Programów NCK. Formularz znajduje się w zakładce "nabory".

Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2024 r. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane w połowie marca 2024 r. 

Zależy nam, aby decyzję o aplikowaniu do projektu podjął cały zespół instytucji. Ważne jest, żeby wszyscy pracownicy, a nie tylko pojedyncze osoby, byli gotowi na wyzwania związane z uczestnictwem w projekcie, m.in. udział w szkoleniu z komunikacji i współpracy w zespole, w dwóch 3-dniowych warsztatach, trzech 3-dniowych wizytach studyjnych, dwóch ogólnopolskich konferencjach, spotkaniach on-line. 

Regulamin projektu, wzór porozumienia oraz harmonogram projektu dostępne są poniżej. 

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami uczestników i uczestniczek warsztatów oraz wizyt studyjnych z poprzedni edycji.