Jak włączać uchodźców w działania instytucji kultury? WEBINARIUM

Wydarzenie online
Thu 28 April 2022 r.   g. 12:00—13:30

11:50-12:00 – rozgrzewka techniczna
12:00-13:00 – Katarzyna Liwak-Rybak
13:00-13:30 – sesja pytań i odpowiedzi

Podczas webinarium zostaną omówione różne formy włączania uchodźców i uchodźczyń w działania instytucji kultury oraz kierunki współpracy skierowane do tej grupy osób. 

Bazując na doświadczeniu prowadzącej, ukazane zostaną aspekty projektowania działań integrujących, które uwzględniają bieżące potrzeby odbiorców i odbiorczyń. Podczas prezentacji zostaną poruszone dobre praktyki współpracy z uchodźcami i uchodźczyniami w ramach działań instytucji kultury. 

Celem webinarium jest prezentacja:

  • współpracy z uchodźcami i uchodźczyniami (w instytucji kultury) oraz koordynacja działań skierowanych do tej grupy,
  • metod projektowania oferty kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych uchodźców i uchodźczyń, 
  • metod projektowania badań ewaluacyjnych i analizy potrzeb,
  • dobrych praktyk włączania uchodźców i uchodźczyń (w różnym wieku) w działania instytucji kultury. 

Rejestracja na webinarium 28.04 →