Szkolenie wspierające opiekunów praktyk projektu „Praktykuj w kulturze”

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
Tue 7 — Fri 10 May 2019 r.

Zapraszamy na szkolenie skierowane do opiekunów praktyk, którzy aktywnie uczestniczą w programie „Praktykuj w kulturze” (dawniej „Staże w instytucjach kultury”). Wiemy, że opiekunowie praktyk pełnią dużą rolę w kształtowaniu nowej kadry sektora kultury, dlatego też chcemy zaprosić was do udziału w szkoleniu wspierającym w tej roli.

Szkolenie rozpoczniemy od wizyty studyjnej w siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który od lat bierze aktywny udział w projekcie. Przyjął w swoje gościnne progi wielu stażystów i praktykantów,  będzie okazją do poznania instytucji, spotkania się z uczestnikami projektu oraz wspólnego poznania się.

W Narodowym Instytucie Dziedzictwa powita was Ligia Kwiatkowska, która pełni rolę opiekuna praktyk, a w ubiegłym roku brała udział w pierwszym szkoleniu skierowanym do tej grupy uczestników projektu.

UWAGA! Podczas szkolenia odbędzie się spotkanie fokusowe, które poprowadzi Dział Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury reprezentowany przez Agnieszkę Bąk, Kamilę Węglarską oraz Justynę Nowak. Celem tego spotkania będzie ocena nowego narzędzia rekrutacji (nabory poprzez stronę „Pracuj w kulturze”) oraz ewentualne wypracowanie rekomendacji związanych z jego udoskonaleniem. Pespektywa osób, które z niego korzystają jest niezwykle cenna. Dlatego też szczególnie zapraszamy na szkolenie osoby, które już z niego korzystały i korzystają:

 • posiadają konto na stronie „Pracuj w kulturze”,
 • dodały ofertę stażu lub praktyk w ramach jednej z edycji,
 • otrzymały zgłoszenia w ramach projektu, przyjęły lub nie przyjęły kandydatury,
 • dodały dokument lub dokumenty dotyczące projektu.

Szkolenie poprowadzi: Katarzyna Sekutowicz


Termin: 7-10 maja 2019

Miejsce: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Kontakt: Anna Ładna, aladna@nck.pl, tel. 22 350 95 39

Koszty: szkolenie jest bezpłatne


Szkolenie obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - Radziejowice – Warszawa,
 • materiały szkoleniowe,
 • bilety do teatru,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Miejsce zbiórki 07.05.2019 o godzinie 13:00: Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

CEL SZKOLENIA:

Wzmocnienie przez opiekunów praktyk kompetencji zarządzania ludźmi pomocnych we wspieraniu osób będących na praktykach w ich instytucji /organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

I moduł: Wprowadzenie

 • Przedstawienie celów i programu szkolenia.
 • Refleksje ze spotkania w NID.
 • Określenie potrzeb i priorytetów na to szkolenie.
 • Wypracowanie zasad pracy podczas warsztatu.

II moduł: Model praktyk w instytucji kultury

 • Elementy procesu stażowego/modelu organizowania i zarządzania procesem stażowym w instytucji kultury.
 • Dzielenie się własnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami z opieki nad procesem stażowym.

III moduł: Staż jako proces edukacyjny

 • Zagadnienia ważne w stażu jako procesie uczenia się przez doświadczenie, uczenia się w działaniu.

IV moduł: Wsparcie i monitoring pracy osoby będącej na stażu

 • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.
 • Dawanie informacji zwrotnej.
 • Motywacja.
 • Prowadzenie rozmów rozwojowych ze stażystami, wspieranie ich w procesie uczenia się.

V moduł: Zamknięcie stażu

 • Ewaluacja procesu stażowego.

VI moduł: Rola i profil kompetencji osoby pełniącej funkcję opiekuna stażu

 • Wiedza, umiejętności, przekonania, zachowania ważne przy pełnieniu funkcji opiekuna stażu.
 • Indywidualna refleksja nad swoimi zasobami i możliwościami dalszego rozwoju w tym zakresie.

VII moduł: Zakończenie

 • Podsumowanie merytoryczne.
 • Rundka zamykająca.

DZIĘKI TEMU SZKOLENIU DOWIESZ SIĘ:

 • Jak tworzyć atmosferę sprzyjającą współpracy?
 • Jak budować w stażystach poczucie odpowiedzialności w pracy?
 • Jak rozmawiać, aby staż był sytuacją edukacyjną dla młodych ludzi?

REKRUTACJA I WPŁATY:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić ankietę elektroniczną, która będzie aktywna w trakcie trwania naboru: 15 kwietnia – 28 kwietnia.

 

REKRUTACJA►

 

Przeczytaj REGULAMIN SZKOLEŃ 2019.

Informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych:

 • NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika,
 • dodatkowym kryterium naboru będzie kolejność zgłoszeń (data wypełnienia ankiety elektronicznej).   

Osoby zakwalifikowane na szkolenie poinformujemy mailowo 29 kwietnia 2019 roku.