Klub Kultura-Biznes-Media

Date of publication: 18.02.2015
Średni czas czytania 2 minutes
print
Klub Kultura-Biznes-Media

 

Założeniem inicjatywy jest powołanie prestiżowego klubu integrującego środowiska biznesowe, kulturalne i medialne. Działalność klubu z jednej strony ma wspierać organizacje kultury i artystów, z drugiej zaś podnosić świadomość biznesu i mediów, co do roli jaką pełni kultura w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Planowane zadania klubu:

  • wspólne wypracowanie programu szkoleń oraz konferencji mających na celu wdrożenie wiedzy z zakresu sponsoringu kultury oraz współpracy organizacji kultury z sektorami biznesu i mediów, rozwijających kompetencje w nawiązywaniu dialogu pomiędzy kulturą a biznesem, budujących menedżerów kultury;
  • stworzenie mechanizmu angażującego biznes we wsparcie małych projektów kulturalnych;
  • stworzenie i przyznawanie nagrody Corporate Culture Responsability za wspieranie projektów kulturalnych o ustalonej tematyce;
  • budowanie banku „dobrych praktyk”; zebrane „dobre praktyki” zostaną wydane w formie publikacji;
  • sprawdzanie i rekomendowanie nowych rozwiązań legislacyjnych ułatwiających wspieranie kultury przez biznes i media;
  • korzystanie z potencjału kultury dla wspierania działalności biznesowych.

W grupie członków założycieli Klubu Kultura-Biznes-Media są:

  • Narodowe Centrum Kultury
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU)
  • Tygodnik POLITYKA

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z warsztatów zorganizowanych przez Klub Kultura-Biznes-Media:

Warsztat pt. „Planowanie i zarządzanie projektami offline i online: spójność i efektywność w kulturze”

Warsztat pt. „Realne efekty wirtualnej współpracy”

Spotkanie pt. „Komunikacja wydarzeń kulturalnych w mediach”

Warsztat pt. „Czy dialog świata biznesu i kultury jest możliwy? Projektowanie efektywnych ofert sponsoringowych”