Zarządzanie kulturą czy zarządzanie w kulturze | XXV Forum Ekonomiczne

Krynica Zdrój
Wed 09 September 2015 r.   g. 13:15—14:15

Zarządzanie strategiczne ma coraz większe znaczenie dla rozwoju organizacji sektora publicznego, w tym dla instytucji kultury. Skuteczne zarządzanie i konsekwentne realizowanie wyznaczonych celów jest bowiem kluczem do sukcesu. Niestety w wielu przypadkach stan wiedzy na temat efektownego kierowania i rozwijania tego typu organizacji jest niewystarczający. W jaki sposób instytucje kultury radzą sobie ze zmianami zachodzącymi w sektorze kultury? Jakie podejście do zarządzania i strategie dominują?
Zobacz galerię zdjęć na www.forum-ekonomiczne.pl

 

Wykład

Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska

Zarządzanie kulturą czy zarządzanie w kulturze

 

Dyskusja

Krzysztof Dudek, Dyrektor, Narodowe Centrum Kultury, Polska

Oksana Priszczepowa, Prezes, KROO "World of Woman", Rosja

Simon Gammell, Dyrektor, British Council Polska, Polska

Małgorzata Omilanowska, Minister, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska

Grzegorz Gauden, Dyrektor, Instytut Książki, Polska

Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Urząd Miasta Krakowa, Polska

Leszek Zegzda, Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Polska