Date of publication: 15.09.2015
Średni czas czytania 6 minutes
print

Początek - w nowej sytuacji Hitler, wspierany przez antypolskich generałów ze Stauffenbergiem na czele, odłożył atak na Polskę na 2 lata. Pozwoliło to Polsce na rozwinięcie zbrojeń i wprowadzenia do armii wynalazków znakomitych polskich inżynierów...

W maju 1939 na wniosek naczelnego wodza armii litewskiej generała Rastikisa zostaje zawarty pakt obronny polsko-litewski. Polska wysyła na początku 1939 roku korpus do obrony Kłajpedy, w zamian za rezygnację z roszczeń do Wilna.

 

Na wniosek Estonii zostaje zawiązana Mała Ententa Bałtycka, obejmująca Polskę, Litwę, Estonię, Łotwę i Finlandię. Po mobilizacji Estonia i Litwa posiadały po 5 dywizji, Łotwa 8.

Po kalkulacji możliwych zysków i strat Polska zrezygnowała z popierania ambicji terytorialnych Węgier i pod naciskiem zagrożenia wojną zawarła federację ze Słowacją, kiedy premierem został propolski przedstawiciel Słowackiej Partii Ludowej Karol Sidor. Słowacja dysponowała 6 dywizjami piechoty i pułkiem lotnictwa.

 

Japonia, realizując plany "strefy współdobrobytu" finansowała i zaopatrywała w broń antybrytyjskie ruchy wyzwoleńcze w Azji Południowo-Wschodniej. Po uwięzieniu przez Anglików Gandhiego na czoło polityki indyjskiej wybił się Chandra Bose, nawołujący do walki zbrojnej z okupacją brytyjską. Bose był zafascynowany ideą legionów Piłsudskiego i gotów był współpracować z każdym przeciwko Anglii. Nic dziwnego, że cieszył się wsparciem Japonii.

W Azji Północno-Wschodniej Japonia po zajęciu Korei zwiększyła swoją obecność wojskową w marionetkowym Mandżukuo i przymierzała się do zajęcia całego Sachalinu (Karafuto). Doprowadziło to do ożywienia starego konfliktu z Rosją nad Amurem i Ussuri (rok 1904, mała wojna graniczna o Chałchin-hor). Rosja Sowiecka, zmuszona do przesunięcia znacznych sił na Wschód, musiała odłożyć plany zajęcia Finlandii, wzmocnionej teraz siłami Małej Ententy i wspólny z Rzeszą niemiecką rozbiór Polski. Dodatkowym czynnikiem stało się to, że Niemcy rozbudzały nacjonalizm ukraiński, który miał być z założenia antypolski, ale szybko przelał się na Ukrainę sowiecką. Doprowadziło to do podpisania w Stanisławie tajnej umowy między polską dwójką a NKWD o współpracy w zwalczaniu ruchów ukraińskich.

W nowej sytuacji Hitler, wspierany przez antypolskich generałów ze Stauffenbergiem na czele, odłożył atak na Polskę na 2 lata.  Pozwoliło to Polsce na rozwinięcie zbrojeń i wprowadzenie do armii wynalazków znakomitych polskich inżynierów. Przeciwpancerne "szczeniaczki", samoloty "Łoś", wojna elektroniczna projekt Enigma.

Liczącym się wsparciem była dla Polski współpraca (tajna ze względu na Anglików) z wywiadem japońskim i ogólnie dobre stosunki z Japonią, dzięki ambasadorowi Jackowi Trawińskiemu, który zastąpił na tym stanowisku nieudolnego brata prezydenta Mościckiego.

Kiedy Niemcy w roku 1941 w końcu ruszyli na Polskę, Armia Kraków nie została okrążona, sojusznicy bałtyccy (11 dywizji przeciwko 13 niemieckim) skutecznie bili się w Prusach Wschodnich i w rezultacie armia Hitlera nie przekroczyła linii Wisły. Anglicy i Francuzi, choć z oporami, przystąpili do wojny i wkrótce francuskie czołgi pod dowództwem De Gaulle'a wjechały do Zagłębia Ruhry i Sary.

Polonia amerykańska działająca wbrew w większości proniemieckiemu albo przynajmniej izolacjonistycznemu społeczeństwu, ufundowała Legion Polski, zwany też nową armią Hallera, który może nie stanowił wielkiej siły militarnej, ale ogromnie wzmocnił ducha walki.

Włochy zwlekały z przystąpieniem do wojny, żeby w ostatnich jej dniach przyłączyć się do aliantów i załatwić porachunki z Austrią.

Po dwóch latach Niemcy wojnę w Europie przegrały. Tliła się wojna sowiecko-japońska na terenie Chin, w których z kolei komuniści bili się z nacjonalistami.

Trwała również wojna japońsko-brytyjska, w której Japończycy występowali w roli wyzwolicieli, znajdując poparcie lokalnych nacjonalistów.

Mała Ententa przetrwała wojnę, stając się zalążkiem trwałej organizacji wojskowej i gospodarczej. Po latach Polska nie musiała wstępować w roli ubogiego krewnego do UE i do NATO (słabego i skłóconego, bo bez USA) . Zresztą nie było przecież NATO, stanowiącego odpowiedź na sowieckie zagrożenie i zajęcie przez nich połowy Europy. Europa ani nie była zajęta ani zniszczona długotrwałą wojną  1939-1945. Świat AD 1943 stał wobec innych, ciekawszych problemów i szans.blemów i szans.

 

Wybierz ciąg dalszy:

Aktywny wątek: W maju 1943 - autor fragmentu: Zbigniew Smoter

 

Aktywny wątek: Wiosna w Tokio - autor fragmentu: Anna Włodarska