WZWYŻ – ale W GŁĄB

Przysłówek WZWYŻ to taki sam zrost jak przysłówki WZDŁUŻ czy WSZERZ. Słowo WZWYŻ zapisujemy więc łącznie – bo nie ma samodzielnie występującej formy „(z)wyż”, choć jest rzeczownik WYŻ. Ma on jednak zupełnie inne znaczenie, specjalistyczne, meteorologiczne lub demograficzne. Osobno – jako dwa wyrazy – zapisujemy natomiast połączenie W GŁĄB, używane w funkcji przysłówka. Rozdzielny zapis tłumaczy się tym, że słowo GŁĄB – ta GŁĄB, czyli starsza wersja rzeczownika GŁĘBIA – bywa używany do dzisiaj (choć coraz rzadziej, np. nieprzenikniona głąb oceanu, niezbadana głąb naszej jaźni).
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP]