Możemy pisać WTE i WEWTE, możemy też pisać W TĘ i WE W TĘ. Niepoprawne jest natomiast mieszanie tych konstrukcji i stosowanie zapisu „wte i we w te”, „w te i wewte” czy „w tę i wewtę”. Wersja WTE i WEWTE jest potoczna, przeznaczona do użycia w wymianie zdań i informacji pomiędzy dobrze znającymi się osobami oraz w tekstach stylizowanych na potoczne. Wersja W TĘ i WE W TĘ jest staranna, poprawna i właściwa w tekście każdego rodzaju. W tekstach oficjalnych jednak warto wybrać jeszcze inne, synonimiczne, a przy tym najstaranniejsze połączenia: W JEDNĄ i W DRUGĄ STRONĘ lub TAM i Z POWROTEM (uwaga! poprawnie tylko rozdzielnie Z POWROTEM, nigdy „spowrotem”).

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; Baza CKS]