WUKADKA, ESKAEMKA, TETETKA, WUZETKA, KAZETKA to nie skrótowce, tylko „uczciwe” rzeczowniki. Skrótowcami są natomiast wyrazy, od których zostały utworzone: WUKADKA – kolejka WKD, czyli pociąg lub linia Warszawskiej Kolei Dojazdowej; ESKAEMKA – pociąg SKM, czyli Szybkiej Kolei Miejskiej; TETETKA – pistolet TT (skrótowiec został utworzony od rosyjskiej nazwy Тульский Токарев – Tulski Tokariew – w której pierwszy człon jest przymiotnikiem współtworzącym nazwę zakładów zbrojeniowych w Tule, a drugi – nazwiskiem konstruktora broni); WUZETKA – ciastko nazwane na cześć budowy trasy W-Z, czyli trasy wschód – zachód przebiegającej przez centrum Warszawy, lub też – dokument określający warunki zabudowy (WZ) na danym terenie; KAZETKA – karta zaopatrzenia (KZ) w czasach PRL, czyli dokument uprawniający do zakupu określonych ilości wybranych towarów, bardziej znany jako „kartki na mięso”. Rzeczowniki tworzone w ten sposób często są efemerydami lub okazjonalizmami – wyrazami nazywającymi zjawisko, obiekt lub przedmiot istniejące tu i teraz. Tylko nieliczne z nich wchodzą na stałe do języka, znajdują swoje miejsce w słownikach i są rozpoznawalne przez kolejne pokolenia użytkowników.

Źródło:

[SJP PWN; USJP; NEP PWN; KJP PWN]