Możemy ten wyraz zapisywać wielką literą: Wszechświat, możemy również zapisywać małą: wszechświat – bez względu na znaczenie. Co prawda, gdy piszemy o kilku wszechświatach, już takiej możliwości nie mamy (liczba mnoga w ogóle nie lubi wielkiej litery), ale nie to jest osobliwością tego słowa. WSZECHŚWIAT ma ciekawy celownik: nie taki jak wyraz ŚWIAT, do którego WSZECHŚWIAT jest podobny strukturalnie i znaczeniowo, tylko taki jak niemal każdy zwyczajny rzeczownik rodzaju męskiego. Zatem: przyglądamy się ŚWIATU, ale dziękujemy WSZECHŚWIATOWI, złorzeczymy ŚWIATU, ale zagrażamy WSZECHŚWIATOWI, podobamy się całemu ŚWIATU i całemu WSZECHŚWIATOWI.
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP; uchwała ort. nr 19 RJP z dn. 8.12.2008]