TYSIĘCZNA TYSIĄCLATKA

TYSIĄCLATKA to nie byle co – to nie jest dowolny żeńskorodzajowy obiekt liczący tysiąc lat. Niegdyś słowo TYSIĄCLATKA oznaczało ‘tysiąclecie; okres tysiąca lat’, ale od przeszło sześćdziesięciu lat TYSIĄCLATKA to przede wszystkim ‘szkoła tysiąclecia’ – ‘jedna z tysiąca szkół wybudowanych na tysiąclecie państwa polskiego’. Pomysłodawcą akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie” był Władysław Gomułka, który 24 września 1958 roku, a więc pięć i pół roku przed oficjalną tysięczną rocznicą powstania państwa polskiego, ogłosił plan budowy tysiąca nowych szkół dla upamiętnienia milenium. Kilkanaście lat po II wojnie światowej, w czasie której zniszczone zostało ponad 60% szkół, była to konieczna inicjatywa. W ciągu kilku lat z funduszów państwa i zbiórek społecznych wybudowano nie tysiąc, lecz tysiąc czterysta siedemnaście szkół według podobnych, modernistycznych projektów, przez co dziś zazwyczaj na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie rozpoznać ich bryły jako budynki szkolne. Pierwszą TYSIĄCLATKĄ była Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Karola Świerczewskiego w Czeladzi (obecnie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Czeladzi), pięćsetną TYSIĄCLATKĄ – Szkoła Podstawowa nr 70 w Szczecinie (obecnie Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie), a TYSIĘCZNĄ TYSIĄCLATKĄ… - Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; SJP Dor; K. Wałaszewski, Tysiąc szkół na Tysiąclecie…; http://sedina.pl/wordpress/index.php/2007/02/09/pisetna-tysiclatka-w-polsce; Baza CKS]