SERDECZNE WNĘTRZNOŚCI

SERDECZNE WNĘTRZNOŚCI
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Niech nas nie zniesmaczają WNĘTRZNOŚCI skojarzeniami swymi, gdyż zaledwie parę wieków temu wyraz ten oznaczał nie tylko ‘trzewia’, lecz także ogólnie ‘wnętrze istoty żywej’, a nawet szczegółowo ‘serce jako siedziba uczuć i wzruszeń’ (to, co dziś nazywamy również WNĘTRZEM człowieka) oraz ‘siła witalna’. Piękne przykłady takiego użycia znajdziemy w słowniku Lindego: „Jestże dosyć zimny, twardy i bez wnętrzności człowiek, któryby zabronił drugiemu płakać na to, co mu dolega?” „Bóg widzi serce i wnętrzności ludzkie!”.
Źródło: [SJP L, VI, 364; SEJP Bor, 705; USJP]