Poprawnie mówimy i piszemy zawsze: TYLNY, a nie „tylni”. Przymiotnik TYLNY – utworzony od twardotematowego rzeczownika TYŁ – ma zakończenie twarde, a nie miękkie. Ponieważ TYLNY dość często występuje w antonimicznej parze PRZEDNI – TYLNY, a przywykliśmy traktować ten pierwszy przymiotnik jako ważniejszy, miękkie zakończenie słowa PRZEDNI „jakoś tak samo się narzuca” i „przerzuca” na TYLNY. Ale jak będziemy się pilnować, to unikniemy błędu.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN]