PALEC, WALEC i ZAKALEC

Co mają wspólnego wyciągnięty PALEC, wielki, ciężki WALEC i kleisty ZAKALEC? Rzecz jasna – dopełniacz, i to dopełniacz liczby mnogiej! Wszystkie, ale to wszystkie rzeczowniki zakończone w M. lp. na -ec mają w D. l.mn. końcówkę -ów. Poprawnie tylko: PALEC – PALCE – PALCÓW (nie „palcy”), WALEC – WALCE – WALCÓW (nie „walcy”) i ZAKALEC – ZAKALCE – ZAKALCÓW (nie „zakalcy”).

Źródło:

[NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; USJP]