Odmieniamy nazwiska: WATT – o kim? o czym? – o...

Nazwiska zakończone w M. lp. na podwojone t (czyli na –tt) mają formę miejscownika zakończoną na –tcie lub tylko na –cie, a zależy to od tego, czy dane nazwisko jest polskie czy obce. I tak: a) nazwiska obce odmieniamy, zachowując pierwsze t w Msc. lp.: James Watt – o Jamesie Watcie, Walter Scott – o Walterze Scotcie, Samuel Beckett – o Samuelu Becketcie, Friedrich Dürrenmatt – o Friedrichu Dürrenmatcie; UWAGA! Zapisujemy literę t, ale nie wymawiamy głoski [t]: piszemy więc: o Watcie, ale czytamy [o łocie], a nie: *[o łotcie], piszemy: o Scotcie, ale czytamy [o skocie]; b) nazwiska polskie odmieniamy, ściągając tt do ć (ci) i w mowie, i w piśmie: Michał Poczobutt – Michała Poczobutta, o Michale Poczobucie; Romuald Traugutt – Romualda Traugutta, o Romualdzie Traugucie; Ludwik Narbutt – Ludwika Narbutta, o Ludwiku Narbucie. UWAGA! Niekiedy możemy mieć trudności z odróżnieniem nazwiska obcego od polskiego i odwrotnie. Obce z pochodzenia nazwisko Stanisława Thugutta, polskiego przedwojennego polityka, odmieniamy tak jak nazwiska polskie: Stanisław Thugutt – o Stanisławie Thugucie, natomiast również obce z pochodzenia nazwisko Jana Kotta, polskiego teoretyka literatury, poety i tłumacza, odmieniamy tak jak nazwiska obce: Jan Kott – o Janie Kotcie.
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP; Baza CKS]