No i wszystko SPEŁZŁO NA NICZYM...

Dlaczego spełzło? Skąd to pełźnięcie czy pełzanie? Podstawowe znaczenie czas. SPEŁZNĄĆ to ‘zsunąć się; zejść, pełznąc’ – najgłębsza warstwa znaczeniowa wskazuje na powolny ruch w kierunku od środka (od wewnątrz) na zewnątrz. SPEŁZNĄĆ to także ‘stracić barwy od słońca; wyblaknąć’, a dawniej używano tego czasownika również w znaczeniu ‘zostać zmarnowanym; minąć, upłynąć, rozejść się, nie przynosząc żadnych rezultatów’. Spełznąć mogła zatem gotówka, spełznąć mógł czas (ot tak, na niczym), spełznąć mogło komuś całe życie... Od tego znaczenia powstał właśnie frazeologizm COŚ SPEŁZŁO NA NICZYM, czyli ‘coś nie doszło do skutku albo nie dało pożądanych rezultatów’. Pamiętajmy jednak, że SPEŁZNĄĆ NA NICZYM mogą czyjeś zamiary, usiłowania, plany, projekty, zamierzenia, przedsięwzięcia, ale nie nadzieje czy marzenia – te mogą się jedynie nie ziścić lub nie spełnić.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor]