NIEZALICZENIE i NIEWPŁACENIE, NIEWCHODZENIE i NIEPARKOWANIE

Pamiętajmy, że takie wyrazy jak: zaliczenie, wpłacenie, wchodzenie, parkowanie, śmiecenie, używanie, wyrzucanie itp. to rzeczowniki – rzeczowniki, a nie czasowniki. To prawda, że określają czynności i są tworzone od czasowników, ale odmieniają się przez przypadki (a nie przez osoby) i mają z góry ustalony rodzaj, a więc są rzeczownikami. A rzeczowniki zapisujemy łącznie z NIE. Dlatego piszemy: Niezaliczenie tego egzaminu w sesji letniej wiąże się z koniecznością powtarzania roku; Niewpłacenie zaliczki w podanym terminie jest traktowane jako rezygnacja z rezerwacji; Prosimy o niewchodzenie na teren ośrodka bez identyfikatora i nieparkowanie na miejscach oznaczonych kopertą; Należy przypomnieć wszystkim uczestnikom o nieśmieceniu i nieużywaniu telefonów komórkowych; Uprasza się o niewyrzucanie butelek za burtę.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]