MUCHOMOR
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Piękne, choć trujące czerwone, piegowate grzyby mają nazwę o dwóch poprawnych wersjach: MUCHOMOR i MUCHOMÓR. W odmianie ‘ó’ jest zawsze wymieniane na ‘o’: Nie zrywaj tego muchomora, kochanie! Zostaw tego muchomora / ten muchomor / ten muchomór w spokoju! Etymologicznie grzyb ten to „taki, co morzy, czyli zabija, muchy”. Jednak, jak wszyscy wiemy, zdarzało się, że muchomorami truto nie tylko muchy...
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor; ESJP]