LUMINARZ
il. Karolina Sroka

Dzisiaj mówimy CELEBRYTA, kiedyś mówiło się LUMINARZ. W tym momencie niektórzy świadomi użytkownicy polszczyzny mogą się oburzyć: Gdzie celebrycie do LUMINARZA! Nie ma porównania! Cóż… ci, którzy tak zawołają, będą mieć rację. LUMINARZ – od francuskiego luminaire – to książkowe słowo, które oznacza ‘osoba wybitna, zasłużona, sławna, zwłaszcza w dziedzinie nauki, kultury, oświaty; znakomitość’. W słowniczku Arcta z końca XIX wieku LUMINARZ jest definiowany jako ‘znakomitość błyszcząca rozumem’. I ta króciutka, oszczędna definicja chyba najlepiej oddaje istotę znaczenia słowa LUMINARZ. Unaocznia też różnicę pomiędzy LUMINARZEM a CELEBRYTĄ, który w „Słowniku języka polskiego” PWN jest definiowany tylko jako ‘osoba znana z telewizji i kolorowych pism’.

Źródło:

[SJP PWN; SJP Dor; USJP; SWO; SWO A; ESJP, II, 75]